martes, decembro 20, 2016

Mecenas interesados


Historia contada polo Rucho, bucio de secano, na que refírense os verdadeiros motivos do interese de Abanca na protección do mural.
Escoiten os meus señores
miñas donas coruñesas
esta verídica historia
de interesados mecenas

*

Era Fuencisla Marchesi
unha rica propietaria
con Javier Etcheverría
ela casou ben casada.

Tiña nun local do centro
unha obra excepcional
pintada por don Urbano
chamado o pintor do mar.

*

Alá polo 2010
uns calquera, catro gatos
advertiron o perigo
ao mural hai que salvalo!

E falaron co marido
desa rica propietaria
«Eu non quero protexelo,
quero levalo pra casa!»

*

O concello máis a Xunta
tampouco colaboraron
as súas verbas bonitas
de intención xamais pasaron.

E chegou o 2013
os catro gatos xa fartos
a declaración de BIC
pediron por triplicado.

*
Co silencio negativo
a Xunta intentou cansalos
pero amáis de teimudos
O mural tiña avogado.

E demandaron á Xunta
que continuou negando.
Para evitar a condena
este decreto ditaron.

*

O fresco xa era BIC
nace a obriga de coidalo
e se a obra se perde
pagará o propietario.

Manda facer un examen
para avaliar o estado
«Señora, esto é urxente
hai que restaurar o cadro»

Pouca graza tiña isto
para a rica propietaria
que xa se vía en Teixeiro
se o mural se escarallaba.

A obra era moi cara
e comezou a amolala
pero se tes man nun banco
xa haberá quen por ti faga.

Abanca sae ao auxilio
do capital, como sempre,
«Se vendo ben o do fresco
tapo o das preferentes.»

*

Escoiten os meus señores
miñas donas coruñesas
esta historia verdadeira
de interesados mecenas

e cando lean as novas
nuncan deixen de pensar
porque restauran so este
e non os outros murais.
Cantar de bucio interpretado polo Rucho no VII día Lugrís (17 de nadal de 2016) no cruce das rúas Olmos e Nova da Coruña.


Máis en:


- Alfredo Ferreiro armou este video sobre o VII día Lugrís no seu O levantador de minas.-   José Calvo publicou este video da interpretación no seu feisbuc.

Ningún comentario: