luns, abril 14, 2014

Rafael Sánchez Ferlosio en los mapas de gúguel


El otro día preparando un viaje a Madrid con los mapas de gúguel me encontré con la imagen que les copio aquí arriba.

El barrio es el suyo (o eso dicen los periódicos), la casa es en la que vive (hasta dónde yo he podido averiguar) por lo que... ¡tiene que ser él!

Uno de los escritores más esquivos con los medios retratado en el más cotilla de todos. ¿Rafael Sánchez Ferlosio? habla con el cartero con los periódicos bajo el brazo a la puerta de su casa.


Nota.- No dejo la captura de pantalla entera porque se vería dónde vive exactamente y no quiero dañar más su intimidad.


luns, abril 07, 2014

Proxecto para a Lei do rexistro civil (2014)


LEI DO REXISTRO CIVIL 2014

Artigo único.

1. Todos os españois ten a obriga de abrir un perfil en feisbuc, nel ten que actualizar semanalmente todos os datos exisidos pola páxina e facer un comentario que amose a súa ideoloxía, relixión ou orientación sexual.
2. Os proxenitores terán que facer o perfil dos seus fillos de ambos sexos dentro das 24 horas seguintes ao seu nacemento. O nome do bebé só poderá mudarse seguindo os criterios do suministrador da rede social.
3. Entenderase falecida unha persoa se durante máis de 3 semanas
incumple a obriga de actualizar o seu estado. As tres semanas comezarán a contarse desde o día seguinte a da derradeira actualización.
4. Dentro das 2 primeiras semanas ás que fai referencia o número anterior, o usuario/cidadán poderá, a súa costa, exercitar ante o Xulgado de Primeira Instancia do domicilo que conste no Feisbuc unha declaración de existencia que permitiralle non ser tido entre os mortos.
5. Unha vez transcorrido o prazo das 3 semanas sen actualizacións contra o falecimento da persoa non se pode facer proba.
Esta lei entrará en vigor o día seguinte a súa publicación.

Disposición Transitoria. Todos os cidadáns ten a obriga de crear un perfil en feisbuc nos 5 días seguintes a entrada en vigor desta lei.

Disposición derrogatoria. Queda derrogada a Lei 20/2011 do rexistro civil e todas as disposicións (especialmente ás do Código Civil) que se opoñan ao disposto nesta norma.

Disposición adicional primeira. Aos cidadáns -aparentemente vivos- que se atopen no suposto dos números 3 e 5 do artigo único desta lei aplicaráselles o procedemento de expulsión previsto na Lei de dereitos e deberes dos cidadáns extranxeiros.

Disposición adicional segunda. Para facilitar o cumplimento do disposto na disposición transitoria todas as bibliotecas públicas, os centros cívicos e demáis lugares servidos por funcionarios públicos que permitan aos cidadáns acceder a internet permanecerán abertos 24 horas durante os 5 días previstos na dita disposición transitoria primeira.